Gyrotec välkomnar dig till vår hemsida

Aktuellt exempel på släpringsdon med integrerade anslutningskontakter. Donet överför el, signaler, tryckluft mm.


GYROTEC tillverkar Släpringsdon med och utan Svivlar för roterande överföring av El, Data, Gaser och Vätskor. Det är oftast en kombination av Släpringsdon och Svivlar som efterfrågas, de flesta don tillverkas kundspecifikt för en viss applikation.

Släpringsdonen konstrueras och tillverkas i Sverige av släpringsmoduler och kontakter i ett modulsystem där släpringsytorna vanligtvis är överdragna med Rhodium. Ofta sker en kombination med konventionella släpringar eller specialtillverkade släpringar, då många applikationer är en kombination av högra strömstyrkor för till exempel svets eller motordrift och databus vid PLC eller styr- och reglersystem.

Vi har även ett standardprogram av enklare släpringsdon för strömstyrkor upp till 25 Ampere och lägre varvtal. GYROTEC är ett företag med konstruktion och tillverkning i Sverige, vi kan ta fram kundspecifika lösningar på kort tid. Det är inga långa kommunikationer mellan tekniker och kund, ingen risk för språkförbistring mellan kunder och våra tekniker.

GYROTEC SVENSKA AB 
Box 61
232 22 ARLÖV 
Besöksadress

Testvägen 13
232 37 ARLÖV
Tel. +46 (0)40 188670
Fax  +46 (0)40 435315 
 Mail: info@gyrotec.se


Gyrotec


SNURRAR DET SÅ KONTAKTA OSS.
VI KAN ROTERANDE ÖVERFÖRING

Svivlar

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::