Standardmoduler

 
Släpringsdon
Släpringsdon

Övre raden för max 25A 500V 4-poligt och 8-poligt Undre raden för max 10A 500V 4-poligt och 7-poligt
Släpringsdon
6-poligt kapslat släpringsdon med 6 poler för max 10A 60V försett med 1/4 svivel för luft
  Släpringsdon

Släpringsmoduler och kontakter samt släprings-och kontaktplattor

Släpringsmoduler
                  
Släpringsdon   Släpringsmoduler   Släpringsmoduler
Släpringsdon   Släpringsdon
Beställ-nr
Ident-nr
Ringar
Belastning
L 1
L 2
Spänning
Varvtal
F 4105
1714252
8
8A
31
110
400 V
10 min -1
  *Rhodiumbelagda banor för data- och signalöverföring.
Svivlar   Svivlar
Beställ-nr
Ident-nr
Ringar
Belastning
L 1
L 2
Spänning
Varvtal
F 2511
1471104
4
10 A
35
56
500 V
10 min -1
F 2512
1471090
7
10 A
70
91
500 V
10 min -1
* F 2514
1471112
7
10 A
70
91
500 V
10 min -1
  *Rhodiumbelagda banor för data- och signalöverföring.
Släpringsdon   Släpringsdon
Beställ-nr
Ident-nr
Ringar
Belastning
L 1
L 2
Spänning
Varvtal
F 1196
1069543
4
25 A
47
84,5
500 V
60 min -1
F 1876
1463187
8
25 A
94
135
500 V
60 min -1
* F 1876 RH
1677527
8
25 A
94
135
500 V
60 min -1
F 4191
1726382
12
25 A
141
185
500 V
60 min -1
  *Rhodiumbelagda banor för data- och signalöverföring.

GYROTEC SVENSKA AB 
Box 61
232 22 ARLÖV 
Besöksadress

Testvägen 13
232 37 ARLÖV
Tel. +46 (0)40 188670
Fax  +46 (0)40 435315 
 Mail:
info@gyrotec.se

 
Gyrotec


SNURRAR DET SÅ KONTAKTA OSS.
VI KAN ROTERANDE ÖVERFÖRING

Spiral

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::