Vårt produktprogram

Kategori A. Standardmoduler.

Ett standardsortiment av enkla släpringsdon lagerförs. Se vidare avsnitt "Standardmoduler". I programmet ingår även släpringar, borsthållare och kollektorer. Oftast kan vi erbjuda alla tänkbara typer och utförande både för nyproduktion och som reservdelar.
     
 

Kategori B.  Öppna / okapslade släpringsdon.
För inbyggnad i maskinkonstruktioner av de mest skilda slag tillverkar vi mer eller mindre komplicerade don, oftast enligt kundritningar. Vår långa erfarenhet gör att vi kan föreslå lösningar och fungera som kunsult och komma med förslag. Se vidare avsnitt "Öppna / okapslade släpringsdon.


Kategori C. Kapslade släpringsdon.

Ofta önskas kapsling av släpringsdondon. Kombinationer där svivlar för luft, gaser och vätskor förekommer även. Se vidare avsnitt "Kapslade don".

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  

GYROTEC SVENSKA AB 
Box 61
232 22 ARLÖV 
Besöksadress

Testvägen 13
232 37 ARLÖV
Tel. +46 (0)40 188670
Fax  +46 (0)40 435315 
 Mail:
info@gyrotec.se

Gyrotec


SNURRAR DET SÅ KONTAKTA OSS.
VI KAN ROTERANDE ÖVERFÖRING

Svivlar