Om oss

SLÄPRINGSDON FöR DATA
GYROTEC har under 10 år levererat över 6000 släpringsdon, varav ca 2500 för dataöverföring. Många släpringsdon som vi bygger idag, är avsedda för data typ Profibus eller liknande.

Normalt kan man inte överföra data via vanliga släpringsdon, då dessa som regel är utförda med förgyllda banor och guldtrådar, eller med släpringar och kolborstar av silver. Beläggning eller minsta ojämnhet i banorna orsakar avbrott och förlust av data.

Våra släpringsdon för data är utförda med banor belagda med ädelmetallen Rhodium. Den har i stort sett samma elektriska egenskaper som guld men är otroligt hård och resistent mot oxidation och korrosion. Varje släpring har 12 kontaktfingrar, vilket ger lågt och mycket jämnt övergångsmotstånd.

Våra kunder är:
Tillverkningsindustri, bilindustri, förpackningsindustri, elindustri, skogsmaskintillverkare, pappersindustri m.fl.

GYROTEC SVENSKA AB 
Box 61
232 22 ARLÖV 
Besöksadress

Testvägen 13
232 37 ARLÖV
Tel. +46 (0)40 188670
Fax  +46 (0)40 435315 
 Mail:
info@gyrotec.se

Gyrotec


SNURRAR DET SÅ KONTAKTA OSS.
VI KAN ROTERANDE ÖVERFÖRING

Svivlar

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::